Thứ ba, 18/05/2021 - 08:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường
Ngày ban hành:
10/04/2017
Ngày hiệu lực:
10/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/03/2017
Ngày hiệu lực:
22/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong đơn vị nhà trường. Thực hiện công khai minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân và tổ chức tiếp cận và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, đoàn thể đối với các quy định hành chính hiện hành.
Ngày ban hành:
29/03/2016
Ngày hiệu lực:
29/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/03/2016
Ngày hiệu lực:
29/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo Đại Từ. Nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị trường học và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn công tác thi đua, khen thưởng và việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Ngày ban hành:
28/03/2016
Ngày hiệu lực:
28/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website