Monday, 17/05/2021 - 01:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường

Danh sách video bài giảng dạy học trực tuyến môn Toán cấp THCS

 

        Các em hãy chọn bài giảng của Khối lớp và click vào đường dẫn liên kết bài giảng muốn học. Chúc các em học tốt!

          I. MÔN TOÁN

Lớp

Chủ đề

Địa chỉ tham khảo (trên website)

6

Mở rộng khái niệm phân số

http://hanoitv.vn/mon-toan-lop-6-v135117.html

Phân số bằng nhau

http://hanoitv.vn/toan-6-v135484.html

Tính chất cơ bản của phân số

http://hanoitv.vn/toan-lop-6--8h30-ngay-2732020-v135737.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=DASnrpbYPu8

Quy đồng mẫu nhiều phân số

https://www.youtube.com/watch?v=sQ6DsrO3K5k

So sánh phân số

https://www.youtube.com/watch?v=GuzTiUByEig

Phép cộng phân số

 

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

https://www.youtube.com/watch?v=cdWbcVfXTdk

Phép trừ phân số

https://www.youtube.com/watch?v=RhteX6gZjN0

Phép nhân phân số

https://www.youtube.com/watch?v=uE3h9h8ez9Q

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

https://www.youtube.com/watch?v=ObMBFldgKTA

Phép chia phân số

https://www.youtube.com/watch?v=5IIAxzUKtc4

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm.

https://www.youtube.com/watch?v=qfEAu-pwJZ0

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

https://www.youtube.com/watch?v=oVuB_y82Yys

Tìm tỉ số của hai số

https://www.youtube.com/watch?v=u2Gi8xTn8fc

Biểu đồ phần trăm

https://www.youtube.com/watch?v=BuFnrm63AhM

Nửa mặt phẳng

https://www.youtube.com/watch?v=r30RhFMPaOk

Góc

https://www.youtube.com/watch?v=BqOX8rm9tgU

Số đo góc

https://www.youtube.com/watch?v=7bjLjeLGIaY

Vẽ góc cho biết số đo

https://www.youtube.com/watch?v=Jk9tqyVzTIc

Tia phân giác của một góc

 

https://www.youtube.com/watch?v=otVEx-lg-Xs

Đường tròn

https://www.youtube.com/watch?v=KQgbyldhH3M

Tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=iqX39b2sKZM

7

Ôn tập chương III

http://hanoitv.vn/mon-toan-lop-7-ngay-2032020-v135125.html

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

http://hanoitv.vn/toan-lop-7-on-tap-chuong-iii-mon-dai-so-9h15-ngay-2432020-v135498.html

Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

http://hanoitv.vn/toan-lop-7-luyen-tap-cac-truong-hop-bang-nhau-cua-tam-giac-vuong-9h15-ngay-2732020-v135742.html

Thu thập số liệu thống kê, tần số

https://www.youtube.com/watch?v=rZiyIi7kKpI

Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

https://www.youtube.com/watch?v=6-YjEcIg72c

Biểu đồ

https://www.youtube.com/watch?v=j3wu4slanf4

Số trung bình cộng

https://www.youtube.com/watch?v=vGa9h_4Rgf0

Khái niệm về biểu thức đại số

https://www.youtube.com/watch?v=iRcNAbyUvNY

Giá trị của một biểu thức đại số

https://www.youtube.com/watch?v=AN8lmQwW5EQ

Đơn thức

https://www.youtube.com/watch?v=bLrbEN6Ciw4

Đơn thức đồng dạng

https://www.youtube.com/watch?v=Dc3WQKzha9c

Đa thức

https://www.youtube.com/watch?v=uK-hE54163Y

Cộng, trừ đa thức

https://www.youtube.com/watch?v=4WRRhH3_CY4

Đa thức một biến

https://www.youtube.com/watch?v=cjIzh9AYfNQ

Cộng, trừ đa thức một biến

https://www.youtube.com/watch?v=bLjWXn7egXY

Nghiệm của đa thức một biến

https://www.youtube.com/watch?v=TxX7Is_usow

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=x4oOSO8fDNo

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

https://www.youtube.com/watch?v=7On52ATNNFs

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=QQCUqqNLSLQ

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=TAzGX4Qj6EQ

Tính chất tia phân giác của một góc

https://www.youtube.com/watch?v=0oV9mBQqvWs

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=vatvX1chkr4

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

https://www.youtube.com/watch?v=_beRLJ8ROUY

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=vmVe0LG3Tr0

Tính chất ba đường cao của tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=bRA4JaqUT_0

8

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

http://hanoitv.vn/mon-toan-lop-8-ngay-2032020-v135130.html

Tính chất đường phân giác của tam giác

http://hanoitv.vn/toan-lop-8-tinh-chat-duong-phan-giac-cua-tam-giac-v135499.html

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

http://hanoitv.vn/toan-lop-10---8h30-ngay-2732020-v135753.html

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

https://www.youtube.com/watch?v=Bxk8CKttE9g

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=V7o8l201bAY

Bất phương trình một ẩn

https://www.youtube.com/watch?v=q9N7dITK3wI

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

https://www.youtube.com/watch?v=T14AlfTAEX4

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

https://www.youtube.com/watch?v=QV8T69pBeqo

Diện tích hình thang

https://www.youtube.com/watch?v=U2p1VLWen-U

Diện tích hình thoi

https://www.youtube.com/watch?v=t_CIh07aag8

Diện tích đa giác

https://www.youtube.com/watch?v=UWW0i9RWLOE

Định lí Talet trong tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=SC6W7o_vfsI

Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet

https://www.youtube.com/watch?v=xs16MGGK18k

Tính chất đường phân giác của tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=rTBjeqg65Hg

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

https://www.youtube.com/watch?v=YjAIppPI7cE

Các trường hợp đồng dạng của tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=hiQ2IkxG-kQ

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

https://www.youtube.com/watch?v=SZ7p4nu0LZU

Hình hộp chữ nhật

https://www.youtube.com/watch?v=9sY2HlICqtM

Thể tích hình hộp chữ nhật

https://www.youtube.com/watch?v=gZJNNF4y13g

Hình lăng trụ đứng

https://www.youtube.com/watch?v=DdzsPaXVv1Q

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

https://www.youtube.com/watch?v=6R9sV4gs7MM

Thể tích của hình lăng trụ đứng

https://www.youtube.com/watch?v=yg1Ho7_Jbn0

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

https://www.youtube.com/watch?v=DpvjsvZTDK8

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

https://www.youtube.com/watch?v=eHU_RDmwyV8

Thể tích của hình chóp đều

https://www.youtube.com/watch?v=1XOIFfeOKPw

9

Phương trình bậc hai một ẩn

http://hanoitv.vn/on-tap-mon-toan-lop-9-ngay-1732020-v134808.html

Phương trình bậc hai một ẩn

http://hanoitv.vn/toan-lop-9-phuong-trinh-bac-hai-mot-an-9h15-ngay-2432020-v135492.html

Cung chứa góc

http://hanoitv.vn/mon-toan-lop-9-ngay-2032020-v135112.html

Tứ giác nội tiếp

http://hanoitv.vn/toan-lop-9--8h30-ngay-2732020-v135751.html

Hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

 

Đồ thị của hàm số y = ax2

 

Phương trình bậc hai một ẩn

http://hanoitv.vn/on-tap-mon-toan-lop-9-ngay-1732020-v134808.html

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

https://www.youtube.com/watch?v=zsocy1w44d0

Công thức nghiệm thu gọn

https://www.youtube.com/watch?v=LKItIgqr_60

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

https://www.youtube.com/watch?v=nU6pCtAUrbw

Phương trình quy về phương trình bậc hai

https://www.youtube.com/watch?v=V_QaalhkrwQ

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

https://www.youtube.com/watch?v=0SmxRgKuz4g

Góc ở tâm. Số đo cung

https://www.youtube.com/watch?v=IbOY7BzJ06w

Liên hệ giữa cung và dây

https://www.youtube.com/watch?v=n4z6tn739FA

Góc nội tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=F8IdR1Hyelo

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

https://www.youtube.com/watch?v=bgFbmEQGOTE

Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

https://www.youtube.com/watch?v=VjuG_IbqwE0

Cung chứa góc

https://www.youtube.com/watch?v=PcYKfqJ6GKI

Tứ giác nội tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=rfTg_kp5x_c

Đường tròn ngoại tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=G9NByrw59Rc

Độ dài đường tròn

https://www.youtube.com/watch?v=HJD78KxIDV4

Diện tích hình tròn

http://baigiangdientu.vn/bai-giang/bai-giang-mon-toan-hoc-lop-9-bai-10-dien-tich-hinh-tron-hinh-quat-tron-25098/

Hình trụ- Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

https://www.youtube.com/watch?v=PPJotoz5RkE

Hình nón-Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

https://www.youtube.com/watch?v=i9dY-zmhLSw

Hình cầu

https://www.youtube.com/watch?v=G_Yjyv2Crrs

Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

https://www.youtube.com/watch?v=G_Yjyv2Crrs

 

 

 

 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 48
Tháng 05 : 1.109
Năm 2021 : 9.854