Tuesday, 18/05/2021 - 08:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường

Bổ sung đường Link bài giảng lần 2 về Chinh phục kỳ thi vào lớp 10

BGH Trường THCS Phú Cường tiếp tục gửi tới các em học sinh lớp 9 về đường Link tới các bài giảng ôn tập kiến thức lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10.

I. Môn Toán

1. Trên VTV7

1.1. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-toan-so-1-426682.htm

1.2. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-toan-so-2-426683.htm

1.3. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-toan-so-3-426686.htm

1.4. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-toan-so-4-426938.htm

1.5. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-lop-10-nam-2020-mon-toan-so-5-427686.htm

1.6. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-lop-10-nam-2020-mon-toan-so-6-428173.htm

2. Trên Dạy và học Thái Nguyên

2.1. https://www.youtube.com/watch?v=hD2eVzi7Pmo&feature=share&fbclid=IwAR3cfPS-CQfP8ArinlGbmi9jMnqkOgolnzDGqrPzk5wJZn5lve5PAmcRapw (LỚP 9 - MÔN ĐẠI SỐ - ÔN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH - ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

2.2. https://www.youtube.com/watch?v=ZL_am8jnLfg (LỚP 9 - MÔN ĐẠI SỐ - ÔN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TIẾP) -ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

2.3. https://www.youtube.com/watch?v=wMIJddWp4w4 (LỚP 9-MÔN HÌNH HỌC-ÔN TẬP CÁC HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG-ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

2.4. https://www.youtube.com/watch?v=6fps-6cgewI (LỚP 9 -MÔN HÌNH HỌC -ÔN TẬP MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG- ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

II. Môn Ngữ văn

1. Trên VTV7

1.1. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-ngu-van-so-1-426677.htm

1.2. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-ngu-van-so-2-426679.htm

1.3. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-ngu-van-so-3-426688.htm

1.4. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-van-so-4-427058.htm

1.5. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-lop-10-nam-2020-mon-van-so-5-427817.htm

1.6. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-lop-10-2020-mon-van-so-6-428349.htm

2. Trên Dạy và học Thái Nguyên

2.1. https://www.youtube.com/watch?v=5QneZwrvAyA (LỚP 9 - MÔN NGỮ VĂN - ÔN TẬP CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG - ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

2.2. https://www.youtube.com/watch?v=mviCXD_mU6o (LỚP 9 - MÔN TIẾNG VIỆT - ÔN TẬP CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI - ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

2.3. https://www.youtube.com/watch?v=LVHwvrn8QC4 (LỚP 9- MÔN NGỮ VĂN - ÔN TẬP TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI - ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

III. Môn Tiếng Anh

1. Trên VTV7

1.1. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-tieng-anh-so-1-426680.htm

1.2. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-tieng-anh-so-2-426675.htm

1.3. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-tieng-anh-so-3-426690.htm

1.4. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-10-nam-2020-mon-tieng-anh-so-4-427244.htm

1.5. https://vtv.vn/video/chinh-phuc-ky-thi-vao-lop-10-nam-2020-mon-tieng-anh-so-5-427973.htm

2. Trên Dạy và học Thái Nguyên

2.1. https://www.youtube.com/watch?v=eZsF_r7wj4Q (ÔN TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN

2.2. https://www.youtube.com/watch?v=hJn1u6HH-bc (LỚP 9 - MÔN TIẾNG ANH - ÔN TẬP THÌ QUÁ KHU ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

2.3. https://www.youtube.com/watch?v=mUuL348Hw8w (LỚP 9 -MÔN TIẾNG ANH -ÔN TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN GIẢN -ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 106
Tháng 05 : 1.214
Năm 2021 : 9.959