Monday, 17/05/2021 - 01:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường
Ngày ban hành:
01/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 88/UBND-NV ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đề nghị các đơn vị tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

Ngày ban hành:
02/02/2018
Ngày hiệu lực:
02/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tang cuong cong tac tuyen truyen, giao due cho can bi) quan ly, giao vien, nhan vien va hoc sinh nang cao y thirc phong tranh tai nan do born, min gay ra
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/06/2017
Ngày hiệu lực:
09/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trên cơ sở Hướng dẫn số 191/HD-PGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ hướng dẫn các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua và tổng kết năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
05/05/2017
Ngày hiệu lực:
05/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đại Từ, ngày 03 tháng 3 năm 2017, Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các trường MN, TH, THCS trên địa bàn chủ động triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
Ngày ban hành:
03/03/2017
Ngày hiệu lực:
03/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kèm theo công văn s6 1197/SGDĐT-GDTrH ngày 31 thdng 8 năm 2016
Ngày ban hành:
01/03/2017
Ngày hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 58/PGDĐT-TCCB V/v nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016
Ngày ban hành:
23/01/2017
Ngày hiệu lực:
23/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/01/2017
Ngày hiệu lực:
19/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Ngày ban hành:
30/11/2016
Ngày hiệu lực:
30/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
Ngày ban hành:
14/11/2016
Ngày hiệu lực:
14/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1. Về thời gian nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè. 2. Về thực hiện giảm giờ dạy, trả lương làm thêm giờ 2.1. Về giảm giờ dạy cho Bí thư đảng bộ, Bí thư chi bộ 2.2. Về trả lương làm thêm giờ
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website