Tuesday, 18/05/2021 - 09:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường
Ngày ban hành:
09/06/2017
Ngày hiệu lực:
09/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1. Về thời gian nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè. 2. Về thực hiện giảm giờ dạy, trả lương làm thêm giờ 2.1. Về giảm giờ dạy cho Bí thư đảng bộ, Bí thư chi bộ 2.2. Về trả lương làm thêm giờ
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/05/2016
Ngày hiệu lực:
16/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 35/2015/TT-BGDDT của Bộ GD&ĐT ngày 31/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày hiệu lực:
17/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định này quy định một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, lao động là người giúp việc gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
Ngày ban hành:
07/04/2014
Ngày hiệu lực:
07/04/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
Ngày ban hành:
07/12/2012
Ngày hiệu lực:
01/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông Tư 47 Quy định trường THCS đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
06/12/2012
Ngày hiệu lực:
06/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/11/2012
Ngày hiệu lực:
16/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Ngày ban hành:
18/06/2012
Ngày hiệu lực:
18/06/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày ban hành:
12/12/2011
Ngày hiệu lực:
12/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.
Ngày ban hành:
28/03/2011
Ngày hiệu lực:
28/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/03/2011
Ngày hiệu lực:
28/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/12/2010
Ngày hiệu lực:
09/12/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/01/2010
Ngày hiệu lực:
26/01/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website