Monday, 17/05/2021 - 02:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường

Căn cứ Công văn số 88/UBND-NV ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đề nghị các đơn vị tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

Ngày ban hành:
02/02/2018
Ngày hiệu lực:
02/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trên cơ sở Hướng dẫn số 191/HD-PGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ hướng dẫn các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua và tổng kết năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
05/05/2017
Ngày hiệu lực:
05/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đại Từ, ngày 03 tháng 3 năm 2017, Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các trường MN, TH, THCS trên địa bàn chủ động triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
Ngày ban hành:
03/03/2017
Ngày hiệu lực:
03/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 58/PGDĐT-TCCB V/v nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016
Ngày ban hành:
23/01/2017
Ngày hiệu lực:
23/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/01/2017
Ngày hiệu lực:
19/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Ngày ban hành:
30/11/2016
Ngày hiệu lực:
30/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
Ngày ban hành:
14/11/2016
Ngày hiệu lực:
14/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Ngày ban hành:
26/05/2016
Ngày hiệu lực:
26/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn Số:1497/CV-PGDĐT-THCS của Phòng GD&ĐT Đại Từ ngày 15/09/2014 về quy định về hồ sơ, sổ sách nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên
Ngày ban hành:
15/09/2014
Ngày hiệu lực:
15/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định này quy định một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, lao động là người giúp việc gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
Ngày ban hành:
07/04/2014
Ngày hiệu lực:
07/04/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn Số: 1349/PGDĐT-THCS của Phòng GD&ĐT Đại Từ ngày 13/8/2013 V/v Quy định số điểm kiểm tra các môn học cấp Trung học cơ sở
Ngày ban hành:
13/08/2013
Ngày hiệu lực:
13/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phòng GD&DT Đại Từ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 01/TT-LB ngày 10/01/1990 của Liên Bộ GD&ĐT; Lao động TB&XH tài chính; Tổng cục TDTT và một số chế độ với giáo viên thể dục thể thao
Ngày ban hành:
05/09/2012
Ngày hiệu lực:
05/09/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Ngày ban hành:
18/06/2012
Ngày hiệu lực:
18/06/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website