Tuesday, 18/05/2021 - 07:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường
Trên cơ sở Hướng dẫn số 191/HD-PGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ hướng dẫn các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua và tổng kết năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
05/05/2017
Ngày hiệu lực:
05/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website