Tuesday, 18/05/2021 - 08:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường
Ngày ban hành:
01/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tang cuong cong tac tuyen truyen, giao due cho can bi) quan ly, giao vien, nhan vien va hoc sinh nang cao y thirc phong tranh tai nan do born, min gay ra
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kèm theo công văn s6 1197/SGDĐT-GDTrH ngày 31 thdng 8 năm 2016
Ngày ban hành:
01/03/2017
Ngày hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website