Tuesday, 18/05/2021 - 08:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Cường
Tang cuong cong tac tuyen truyen, giao due cho can bi) quan ly, giao vien, nhan vien va hoc sinh nang cao y thirc phong tranh tai nan do born, min gay ra
Ngày ban hành:
02/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trên cơ sở Hướng dẫn số 191/HD-PGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2016 củaTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc ban hành quy định tiêu chuẩnđối với các danh hiệu thi đua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ hướng dẫn cácđơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua và tổng kết năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
06/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đại Từ, ngày 03 tháng 3 năm 2017, Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các trường MN, TH, THCS trên địa bàn chủ động triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
Ngày ban hành:
12/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc giaĐiều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013.Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông Tư 47 Quy định trường THCS đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 58/PGDĐT-TCCB V/v nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016
Ngày ban hành:
01/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Ngày ban hành:
30/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website